นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6ของกลุ่ม Junior Project ได้รับรางวัล

นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6ของกลุ่ม Junior Project ได้รับรางวัล

อาจารย์ที่่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6ของกลุ่ม Junior Project ได้รับรางวัลThe 1st และ The 2nd...

พิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2559

พิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2559

>>>>คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

กิจกรรม Walk rally

กิจกรรม Walk rally

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ณ ภูชมจันทร์ เขาใหญ่...

กิจกรรมครบรอบ 10 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรมครบรอบ 10 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต...

 • นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6ของกลุ่ม Junior Project ได้รับรางวัล

  นักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6ของกลุ่ม Junior Project ได้รับรางวัล

  วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559 10:12
 • พิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2559

  พิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2559

  วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 21:24
 • กิจกรรม Walk rally

  กิจกรรม Walk rally

  วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 03:38
 • คณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำวิทยากรชมวัดราชนัดดาราม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินตร์ วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ราชนาวิกสภา วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

  คณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำวิทยากรชมวัดราชนัดดาราม...

  วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2558 10:30
 • กิจกรรมครบรอบ 10 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์

  กิจกรรมครบรอบ 10 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์

  วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2558 17:21
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 4242, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 4251 อีเมล: info@rsu.ac.th
FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 25th.