เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ภาควิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน เปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช.-ปวส. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสอบภาษณ์ พร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เบอร์ติดต่อ 02-997-2200 เบอร์ต่อ 3352, 3368 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดกำหนดวันสอบ

หมายเหตุ:

image

นักเรียนที่มีผลสอบ TOEIC คะแนน 300 ขึ้นไป โดยสอบมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ให้นำมาในวันสมัครเรียน