ระดัับปริญญาเอก
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ปริญญาเอก เทอม 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย. 55 ผู้สมัครสามารถสมัคร Online หรือสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ตึก T.S.T ชั้น 21 หรือ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 6 โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หรือดูที่่ www.rsu.ac.th/grad/programs/

 
   
 
 

ระดัับปริญญาโท
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ปริญญาโท เทอม 1
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิ.ย. 55 ผู้สมัครสามารถสมัคร Online หรือสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ตึก T.S.T ชั้น 21 หรือ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 6 โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หรือดูที่่ www.rsu.ac.th/grad/programs/
 
เรียน Online ผ่าน Internet
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ปริญญาโท
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (E-Cyber University) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rsu-cyberu.com หรือ
www.rsu-cyberu.com/msitm/
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ปริญญาโท
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (E-Cyber University) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดได้ที่
www.rsu-cyberu.com หรือ
www.rsu-cyberu.com/leadership/
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานรับนักศึกษา โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 เวลา 08.30 - 16.30 น. Email: info@rsu.ac.th

หรือ

บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-9972200-22 ต่อ 4001-4005 เวลา 08.30 - 16.30 น. Email: grad@rsu.ac.th

เ้ส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2006 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th