วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การสื่อสารและความคิดเห็นของผู้ใช้ Facebook ที่เป็นวัยรุ่น ที่มีต่อการใช้คำศัพท์สแลงผ่าน Facebook
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ชิดารัณย์ เกตุสิงห์สร้อย
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 43 คน    Download


คำสำคัญ : การสื่อสาร,Facebook,วัยรุ่น