วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การศึกษาประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การตลาดดนตรี (Music Marketing) ในการปรับภาพลักษณ์ (Re-brand) เมืองท่องเที่ยว : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองพัทยาและเมืองหัวหิน
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : พรรณรพี ธนรพิพรรณ ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 24 คน    Download


คำสำคัญ : กลยุทธ์การตลาดดนตรี , พัทยา, หัวหิน