วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การสื่อสารการตลาดสีเขียว ทัศนคติ การมีส่วนร่วม และความภักดีต่อตราสินค้า
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : เกศกนก วิโรจน์ , ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 48 คน    Download


คำสำคัญ : การตลาดสีเขียว ความภักดีต่อตราสินค้า กาแฟสตาร์บัคส์ การมีส่วนร่วม