วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : สภาพการณ์และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสำนักข่าวอาเซียน ในมุมมองของนักการสื่อสารไทย
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : อนงค์ลักษณ์ สมแพง
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 7 คน    Download


คำสำคัญ : สำนักข่าวอาเซียน, ความเป็นไปได้, นักการสื่อสารไทย