วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การพัฒนาแผนสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าบนเว็บ
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : กุลอุมา คงค้ำจุน , ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 57 คน    Download


คำสำคัญ : สื่อสารการตลาดออนไลน์ ธุรกิจเสื้อผ้า