วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ ประจวบบีช (www.prachuapbeach.com) ของผู้เข้าใช้บริการโรงแรมประจวบบีช
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ , วิชาณี รักเจริญ
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 14 คน    Download


คำสำคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เว็บไซต์