วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การจัดวางองค์ประกอบภาพแบบซ่อนเร้น ในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ภูร นิมมล
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 24 คน    Download


คำสำคัญ : องค์ประกอบภาพ , ภาพแบบซ่อนเร้น , เฮอ จิน-โฮ