วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : สาลินี จีนจรรยา,ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 21 คน    Download


คำสำคัญ : การเผยแพร่ข่าว,สัมพันธ์เชิงบูรณา,สื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต