วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก “รายการเรื่องจริงผ่านจอ”
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : อุษณา จันทราสกาววงศ์ , ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 20 คน    Download


คำสำคัญ : กลยุทธ์การบริหาร , การสื่อสาร ,เพจเฟซบุ๊ก