วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อ รองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว , รศ.ดร.วิไล วงศ์สืบชาติ
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 33 คน    Download


คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ , รายการโทรทัศน์