วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : สัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์กับศิลปินและงานศิลปะในภาพยนตร์ตะวันตก
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 159 คน    Download


คำสำคัญ : ภาพยนตร์ , ศิลปิน , งานศิลปะ