วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : กลยุทธ์การนำเสนอรายการสาธิตการแต่งหน้าทางสื่อออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อของผู้รับชม กรณีศึกษา : รายการโมเมพาเพลิน
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ปิยาณี ศิริประภาษมงคล , ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 7 คน    Download


คำสำคัญ : รายการโมเมพาเพลิน , แต่งหน้า