วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
บทความ

บทความ : การผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเสมือนจริง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย
ประเภทบทความ :
ผู้แต่ง : ปวิณตรา ปานเจี้ยง , ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
อ่านบทความทั้งเรื่อง กด ดาวน์โหลด

จำนวนดาวน์โหลด 19 คน    Download


คำสำคัญ : การ์ตูนแอนิเมชัน , เด็กปฐมวัย