Login

    
Login ↓

   
 

    พิธีไหว้ครูนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ภาคคลินิก) ปีการศึกษา 2556-2557 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556(23-08-2013)
    พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิถุนายน 2556 (17-07-2013)
    พิธีวางพานพุ่มและพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระราชชนก วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556(26-09-2013)
    นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับรางวัลในการแข่งขัน The 11th IMSPQ(18-09-2013)
    นักศึกษาแพทย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเลิดสิน วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556(23-08-2013)
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ 8) วันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ณ ลานพระพุทธเมตตา ภายในโรงพยาบาลราชวิถี
พิธีไหว้ครูและมอบรางวัลเรียนดี วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการพัฒนาจิตนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 ณ มูลนิธิคุณแม่อุบล ปรีย์มาโนชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทำบุญขึ้นปีใหม่ ของโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ลานกีฬา ภายในโรงพยาบาลราชวิถี
ทำบุญอาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 ธันวาคม 2553
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 วันที่ 25-26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมหัวหิน อิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี
พิธีรดน้ำดำหัวและประกวดเทพีสงกรานต์ ของโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ลานพระพุทธเมตตา ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

Untitled Document
  ตารางหมุนเวียน นศพ.ชั้นปีที่ 4
        - ประจำปีการศึกษา 2556-2557
  ตารางหมุนเวียน นศพ.ชั้นปีที่ 5
       - ประจำปีการศึกษา 2556-2557
  ตารางหมุนเวียน นศพ.ชั้นปีที่ 6
       - ประจำปีการศึกษา 2556-2557


www.rsu.ac.th/medicine
  QR Code คืออะไร?
  ทดลองใช้งาน
Untitled Document
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558-59 (เพิ่มเติม)
ประกาศนักศึกษาแพทย์ใหม่ทุกคนเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และใบตอบรับเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแพทย์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558-59
กำหนดการสอบเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558-59 รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแพทย์ รอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2558-2559
กำหนดการสอบเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558-59 รอบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ลำดับการสอบสัมภาษณ์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง รอบที่ 1
 
 
Untitled Document
สำนักงานปรมาณู ออกมาตรการรับมือกัมมันตรังสี หากมาถึงไทย
ความรู้ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน (รักลูก)
 

         ศาสตราจารย์คลินิก
   นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
 

 


 
     
     
 

 
     
     
 
 
     
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 0-2354-4725,0-2644-7000 ต่อ 2709 Copyright (c) 2010 Rangsit UniversityAll Right reserved