• Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
   
 • ประกาศผลสัมภาษณ์รอบ Admissions คณะเทคนิคการแพทย์
  ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 23/06/60)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  นักศึกษาสามารถมารับแผนการเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 14/06/60)
 • รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษา ปริญญาโทและเอก  ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงาน แก่บุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศ ท่านใดสนใจ รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2506 ครับ

  รายละเอียดเพื่มเติม
 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวันสอบสัมภาษณ์
  รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันจันทร์ที่ 1
  2 มิถุนายน 2560

  1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และต้องเตรียมเอกสารที่ขาด
  (รายชื่อนักเรียนที่ขาดส่งเอกสารดูได้ที่นี่)

  2.ใบรายงานเกรด Transcript ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด
  3.ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ถ่ายสำเนา  2  ชุด
  4. ใบรายงาน O-NET ถ่ายสำเนา   2  ชุด
  5. ใบเสร็จสีฟ้าที่นักเรียนสมัครคณะเทคนิคการแพทย์
  6. ใบกรอกข้อมูลนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ (ให้นักเรียนดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและนำมา ในวันสัมภาษณ์  (นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณสุภาภรณ์  เบอร์โทร.  02-9972222-30 ต่อ 1437
  ประกาศเมื่อ 5/05/60

 • ประกาศนักศึกษาทุนเรียนดี คณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
 • ประกาศการสมัครสอบวัดความรู้ด้านวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2560
  (สอบวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560)
  เนื่องด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ฯ เปิดรับสมัครการสอบวัดความรู้ด้านวิชาชีพฯ ครั้งที่
  2/2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 คณะขอแจ้งให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ม.รังสิต
  ทุกคนที่สําเร็จการศึกษาประจําภาค 2/2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เข้าไปดําเนินการสมัครสอบ
  ทาง online ด้วยตนเองตามข้อกําหนดของสภาาฯ ทั้งนี้คณะได้แจ้งที่อยู่เวปไซต์การสมัครสอบให้นักศึกษาสามารถคลิกได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้ http://www.mtc.or.th/exam1.php
  (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่เวปของสภาฯ http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=178)
  สามารถดูขั้นตอนรายละเอียด
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 19/05/60)
 • เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ บัณฑิต)
  หากเป็นนักเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2560
  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 1451,1437
 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวันสอบสัมภาษณ์
  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันศุกร์ที่ 1
  9 พฤษภาคม 2560

  1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และต้องเตรียมเอกสารที่ขาด
  (รายชื่อนักเรียนที่ขาดส่งเอกสารดูได้ที่นี่)

  2.ใบรายงานเกรด Transcript ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด
  3.ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ถ่ายสำเนา  2  ชุด
  4. ใบรายงาน O-NET ถ่ายสำเนา   2  ชุด
  5. ใบเสร็จสีฟ้าที่นักเรียนสมัครคณะเทคนิคการแพทย์
  6. ใบกรอกข้อมูลนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ (ให้นักเรียนดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและนำมา ในวันสัมภาษณ์  (นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณสุภาภรณ์  เบอร์โทร.  02-9972222-30 ต่อ 1437
  ประกาศเมื่อ 5/05/60

 • ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสอบสัมภาษณ์ทุนเรียนดี ทุน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ และทุนประสิทธิ์ -คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
  ให้นักศึกษามารายตัวเวลา 08.30 น.
  สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
  สอบสัมภาษณ์ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 ห้อง 4-305
  ประกาศเมื่อ 5/05/60
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  หากมาสมัครวันที่ 25 เมษายน 2560 จะได้ฟรีค่าใบสมัคร
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 26/01/60)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 26/01/60)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 26/01/60)
 • เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2559
 • ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 12 พย 59 สอบถามได้ที่ 038-9312031 / 038-9312034
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 10/11/59)
 • ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาค 1/2559
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 11/10/59)
 • ประกาศ ตารางเรียน ตารางสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 11/10/59)
 • ประกาศ นักศึกษารหัส 59 ทุกคน พบอาจารย์ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 พย.- ศุกร์ที่ 18 พย. 2559 และทำ port folio ส่งคะ
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 23/08/59)
 • ประกาศตารางสอบกลางภาค เทอม 1/2559
  รายละเอียดเพื่มเติม
  ประกาศเมื่อ 09/08/59)
 •  

 
 
 
 
 
   
  _blank

 

 

 

 

 

 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต