• Css Template Preview

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561
**หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องมารับแผนการเรียนในวันนี้คะ
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 21/05/60)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 18/05/61)

ตารางสอน ตารางสอบ ปี 3 และปี 4 ประจำภาคการศึกษา 1/2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อ 15/05/60)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบท ี่5
ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 4/05/60)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
กรอกข้อมูลประวัติการสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 3/05/61)

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษา S/2561
และตารางเรียนเทอม S/2561
การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ตารางเรียนเทอม S/2561

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 20/4/61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 19/04/61)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ตามเอกสารแนบ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
รอบที่ 4
คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 2/04/2561

 

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษา S/2561
และตารางเรียนเทอม S/2561
การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ตารางเรียนเทอม S/2561

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 6/3/61)

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
  คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
  กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
  ประกาศเมื่อ 25/10/60)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
  รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 2/03/61)
 • ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา MTH 404 Clinical Correlation
  นักศึกษาสามารถดูเฉลย Quiz ของ case study ได้ที่นี้คะ
  เฉลยQuiz (section 11)
  ประกาศเมื่อ 1/2/60)
 • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 2
  ประจำปีการศึกษา 2561
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 11/1/60)
 • ประกาศ ...นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่เรียนวิชา MTH 404 (Clinical Correlation) ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสามารถ Upload เอกสารประกอบการสอนได้ที่ Website คณะเทคนิคการแพทย์ หรือสามารถซื้อเอกสารดังกล่าวได้ที่ร้านท่านขุน หมายเหตุ : จะมีการเช็คชื่อนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 2 รอบ ดังนี้ เวลา 08.45 น. และ 12.45 น.
  Clinical CORRELATION ผศ..สวรรยา พงศ์ปริตร
  ตัวอย่าง case lepto60 รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม

  เอกสารประกอบการสอน symptomatology
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 9/01/61)

 • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1
  ประจำปีการศึกษา 2561
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 21/12/60)
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
  คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
  กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
  ประกาศเมื่อ 25/10/60)

 • ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ หรัส 59ตารางลงทะเบียน Plan ปี 2 เทอม 2-2560
  รายละเอียด
  ประกาศเมื่อ 24/10/60)
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพำบัด ชั้น 1 อาคาร 4
  รายละเอียด
  ประกาศเมื่อ 18/10/60)
 • แจ้งหมดระยะเวลารับเครื่องแท็บเล็ต iPad (2017)
  รายละเอียด
  ประกาศเมื่อ 28/09/60)
 • มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
  ให้กับนักศึกษาทุกคน 
  ให้มาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)มหาวิทยาลัยรังสิต  
  หากกรณีนักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะขึ้นสิทธิ ขอให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่ 
  สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ตึก 12/1 ชั้น 2 ห้อง 216 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2560
  เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบพิเศษ/1
  ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 18/07/60)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
  และให้นักศึกษา Downlond เอกสารที่แนบ หน้า 4 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว และ Scan ส่งมาที่ Mail Fjarintanan@gmail.com, Faongchat.j@rsu.ac.th
  ประกาศเมื่อ 18/07/60)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาววรุณรัตน์    โฆษิตวรเชษฐ์
  2. นางสาวเขมมิกา   เข็มทอง
  3. นางสาวชาริณี   จันทอง
  4. นางสาวบัณฑิตา  นาคสกุล
  5. นางสาวโศภิตา    สุทธิไกร
  6. นายสุทิวัส      หมั่นกิจ
  7.นางสาวฐานิดา เกิดกุญชร
  ประกาศเมื่อ 14/07/60)

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันอังคาร 18 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 3/07/60
 


 
 
 
 
 
   

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต