•  
         
   
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
     
  • สถานที่จอดรถสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันที่ 24-25 
   มีนาคม 61 สามารถจอดรถได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 5 และหน้าอาคาร 8 คะ
   แผนที่จอดรถ
  • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 3
   ประจำปีการศึกษา 2561
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 6/3/61)
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
   คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
   กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
   ประกาศเมื่อ 25/10/60)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
   รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 2/03/61)
  • ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา MTH 404 Clinical Correlation
   นักศึกษาสามารถดูเฉลย Quiz ของ case study ได้ที่นี้คะ
   เฉลยQuiz (section 11)
   ประกาศเมื่อ 1/2/60)
  • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 2
   ประจำปีการศึกษา 2561
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 11/1/60)
  • ประกาศ ...นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่เรียนวิชา MTH 404 (Clinical Correlation) ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสามารถ Upload เอกสารประกอบการสอนได้ที่ Website คณะเทคนิคการแพทย์ หรือสามารถซื้อเอกสารดังกล่าวได้ที่ร้านท่านขุน หมายเหตุ : จะมีการเช็คชื่อนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 2 รอบ ดังนี้ เวลา 08.45 น. และ 12.45 น.
   Clinical CORRELATION ผศ..สวรรยา พงศ์ปริตร
   ตัวอย่าง case lepto60 รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม

   เอกสารประกอบการสอน symptomatology
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
   รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 9/01/61)

  • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1
   ประจำปีการศึกษา 2561
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 21/12/60)
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
   คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
   กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
   ประกาศเมื่อ 25/10/60)

  • ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ หรัส 59ตารางลงทะเบียน Plan ปี 2 เทอม 2-2560
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 24/10/60)
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพำบัด ชั้น 1 อาคาร 4
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 18/10/60)
  • แจ้งหมดระยะเวลารับเครื่องแท็บเล็ต iPad (2017)
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 28/09/60)
  • มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
   ให้กับนักศึกษาทุกคน 
   ให้มาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)มหาวิทยาลัยรังสิต  
   หากกรณีนักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะขึ้นสิทธิ ขอให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่ 
   สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ตึก 12/1 ชั้น 2 ห้อง 216 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2560
   เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบพิเศษ/1
   ประจำปีการศึกษา 2560
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 18/07/60)
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
   และให้นักศึกษา Downlond เอกสารที่แนบ หน้า 4 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว และ Scan ส่งมาที่ Mail Fjarintanan@gmail.com, Faongchat.j@rsu.ac.th
   ประกาศเมื่อ 18/07/60)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อต่อไปนี้

   1. นางสาววรุณรัตน์    โฆษิตวรเชษฐ์
   2. นางสาวเขมมิกา   เข็มทอง
   3. นางสาวชาริณี   จันทอง
   4. นางสาวบัณฑิตา  นาคสกุล
   5. นางสาวโศภิตา    สุทธิไกร
   6. นายสุทิวัส      หมั่นกิจ
   7.นางสาวฐานิดา เกิดกุญชร
   ประกาศเมื่อ 14/07/60)

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันอังคาร 18 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 3/07/60
      
   
   
   
   
     

   

   

   
   

   

   

     
   
  : Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต