• Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
   
 • มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
  ให้กับนักศึกษาทุกคน 
  ให้มาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)มหาวิทยาลัยรังสิต  
  หากกรณีนักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะขึ้นสิทธิ ขอให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่ 
  สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ตึก 12/1 ชั้น 2 ห้อง 216 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2560
  เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบพิเศษ/1
  ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 18/07/60)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
  และให้นักศึกษา Downlond เอกสารที่แนบ หน้า 4 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว และ Scan ส่งมาที่ Mail Fjarintanan@gmail.com, Faongchat.j@rsu.ac.th
  ประกาศเมื่อ 18/07/60)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาววรุณรัตน์    โฆษิตวรเชษฐ์
  2. นางสาวเขมมิกา   เข็มทอง
  3. นางสาวชาริณี   จันทอง
  4. นางสาวบัณฑิตา  นาคสกุล
  5. นางสาวโศภิตา    สุทธิไกร
  6. นายสุทิวัส      หมั่นกิจ
  7.นางสาวฐานิดา เกิดกุญชร
  ประกาศเมื่อ 14/07/60)

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันอังคาร 18 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 3/07/60
 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวันสอบสัมภาษณ์
  รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันจันทร์ที่ 3
  กรกฎาคม 2560

  1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และต้องเตรียมเอกสารที่ขาด
  (รายชื่อนักเรียนที่ขาดส่งเอกสารดูได้ที่นี่)

  2.ใบรายงานเกรด Transcript ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด
  3.ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ถ่ายสำเนา  2  ชุด
  4. ใบรายงาน O-NET ถ่ายสำเนา   2  ชุด
  5. ใบเสร็จสีฟ้าที่นักเรียนสมัครคณะเทคนิคการแพทย์
  6. ใบกรอกข้อมูลนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ (ให้นักเรียนดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและนำมา ในวันสัมภาษณ์  (นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณสุภาภรณ์  เบอร์โทร.  02-9972222-30

 • ต่อ 1437
  ประกาศเมื่อ 30/06/60

 • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเมื่อ 30/06/60)
 • ประกาศผลสัมภาษณ์รอบ Admissions คณะเทคนิคการแพทย์
  ประจำปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ประกาศเมื่อ 23/06/60)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  นักศึกษาสามารถมารับแผนการเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ตรวจสอบรายชื่อ

   

 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

 

 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต