คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :: School of Nursing, Rangsit University
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์


การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่...


กำหนดการการปฐมนิเทศวิชา หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล


ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ประกาศแจ้งรายวิชาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ประกาศเลื่อนวันสำหรับการลงทะเบียน หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ไปในช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ของหลักสูตรการอบรมการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ประกาศวันนัดสัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลรุ่นที่ 1


ขอแนะนำ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
- Download ใบสมัคร
- สมัคร Online


ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน คืนสู่เหย้าครบรอบ 30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.00-22.00 น. ณ ห้อง 4-402 และห้อง 9N-200 มหาวิทยาลัยรังสิต
[ Download ใบสมัคร ]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2558


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ป่วย ญาติ และทีมสุขภาพ” วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต         [ Download ใบสมัคร ]


เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล” 9-11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[ Download ใบสมัคร ]


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่


ประกาศเปิดรับสมัครพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557