คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :: School of Nursing, Rangsit University
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน คืนสู่เหย้าครบรอบ 30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.00-22.00 น. ณ ห้อง 4-402 และห้อง 9N-200 มหาวิทยาลัยรังสิต
[ Download ใบสมัคร ]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2558


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ป่วย ญาติ และทีมสุขภาพ” วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต         [ Download ใบสมัคร ]


เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล” 9-11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[ Download ใบสมัคร ]


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่


ประกาศเปิดรับสมัครพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต คะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับ 9.50 คะแนน [ Download ใบสมัคร ]


[ เปิดรับสมัครนักศึกษา ]คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 แล้ว


ตารางการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตุลาคม 2556


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระหว่างประเทศ (นานาชาติ) จากสวีเดน 26 สิงหาคม 2556


นักศึกษาพยาบาล จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมดูงานคณะพยาบาลศาสตร์


ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์