การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 สมัครด้วยตนเอง ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 02-997-2200 ต่อ1489 หรือ 089-7626738 (อาจารย์จิรภา หงษ์ตระกูล)


เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น.


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Admission สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. รายงานตัวในวันและเวลาทำการเท่านั้น วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ (คณะพยาบาลศาสตร์ปิดทำการวันที่ 10 -11 กรกฏาคม 2560)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (ตึก 4 ชั้น 4)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 6 สัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 #ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. #รายงานตัวได้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ดูทั้งหมด...