การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์


เปิดบริการแล้ว ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ Suntara Wellness Resort & Hotel จ.ฉะเชิงเทรา เปิดบริการที่พักและการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังจากการเจ็บป่วย บรรยากาศดี ติดแม่น้ำบางปะกง


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 สมัครด้วยตนเอง ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 02-997-2200 ต่อ1489 หรือ 089-7626738 (อาจารย์จิรภา หงษ์ตระกูล)


เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น.


การประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
- ลงทะเบียนที่นี่


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- ลงทะเบียนที่นี่


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ดูทั้งหมด...