การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Admission สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. รายงานตัวในวันและเวลาทำการเท่านั้น วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ (คณะพยาบาลศาสตร์ปิดทำการวันที่ 10 -11 กรกฏาคม 2560)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560


ประกาศ...รับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (PN) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
- รับรองคุณวุฒิโดย สำนักงาน ก.พ.


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **สมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ ต่อเบอร์ 1441, 1442
- ดูรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (ตึก 4 ชั้น 4)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 6 สัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 #ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. #รายงานตัวได้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ดูทั้งหมด...