การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 ด้วยโรงพยาบาลชลประทาน มีนโยบายให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนละ 35,000 บาท


ประกาศ...รับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (PN) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
- รับรองคุณวุฒิโดย สำนักงาน ก.พ.


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **สมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ ต่อเบอร์ 1441, 1442
- ดูรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 สัมภาษณ์วันที่ 7 เมษายน 2560 #ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่10-26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. #รายงานตัวในวันและเวลาทำการเท่านั้น (วันที่ 13-17 เมษายน 2560 ปิดทำการ)


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง Patient Safety Practice: Line, Tubing, and Catheter วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต (คลิก ดูรายละเอียดโครงการ)
- คลิก สมัครออนไลน์ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2560)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่14-24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต


ดูทั้งหมด...