การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
ประกาศ...รับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (PN) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จรับเงินสีฟ้าที่ระบุเลขที่สมัครสอบ และเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. #ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็น ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ยื่นเอกสารการสมัครวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์


เปิดบริการแล้ว ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ Suntara Wellness Resort & Hotel จ.ฉะเชิงเทรา เปิดบริการที่พักและการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังจากการเจ็บป่วย บรรยากาศดี ติดแม่น้ำบางปะกง


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จรับเงินสีฟ้าที่ระบุเลขที่สมัครสอบ และเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. #ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ผู้ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัคร (ใบเสร็จสีฟ้า) มารายงานตัวที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ พร้อมค่าลงทะเบียนคนละ 65,000 บาท จะเรียกลำดับสำรองในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 (ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์)

ดูทั้งหมด...