สถาบันการบิน เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งชายและหญิงที่สำเร็จการศึกษา  ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 26 ปี

      มีสุขภาพร่างการแข็งแรง สายตาไม่ผิดปกติ หากสายตาสั้นหรือยาว ไม่เกิน 300 ตาไม่บอดสี ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. ผู้หญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่อ้วนหรือผอมมากเกินไป

       1. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาไทย
       2. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
             *หมายเหตุ หลักสูตรภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน จึงเปิดชั้นเรียน*

        หลักสูตร 4 ปี 138 หน่วยกิต มีชั่วโมงบินภาคอากาศ 203 ชั่วโมง สำเร็จแล้วจะได้รับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต    (นักบินพาณิชย์) ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2.90 ล้านบาท

         ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 โทร 02-7915500

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบิน   มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222-30 ต่อ 4104-07

นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ กำแพงแสน


   นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ กำแพงแสน เพื่อให้.... 





นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานที่กองบิน 604


   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ทางสถาบันการบินได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่กองบิน 604 โดย... 

พิธีประดับปีกศิษย์การบิน RSU รุ่นที่ 10


   เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 14.30 น. ทางสถาบันการบินได้จัดพิธีประดับปีกแก่ศิษย์การบิน RSU รุ่นที่ 10 ... 

นักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 มาชมนิทรรศการพระเมรุมาศ


   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 60 ทางสถาบันการบินได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาสถาบันการบินชั้นปีที่ 1 มาชมนิทรรศการพระเมรุมาศ...