ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการกีฬา
โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ ๑ (ระดับพื้นฐาน)
คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการกีฬา
โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ ๑ (ระดับเข้มข้น)
คลิ๊ก

แบบตอบรับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการกีฬา
โดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ ๑
คลิ๊ก