Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) [07 ธันวาคม 2558]

สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับคณาจารย์และบุคคลากร ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทองค์ความรู้ใหม่ได้แก่ วิจัยความรู้พื้นฐาน/วิจัยและพัฒนา/วิจัยประยุกต์/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri (ดาวน์โหลดไฟล์ หัวข้อ ทุนวิจัย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 5691 หรือ E-mail : rsurri@gmail.com (เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ มรส.80:ข้อเสนอโครงการ และ ประกาศ มรส.ด้วยเรื่องทุนวิจัย)

- ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการทุนหลังปริญญาเอก
- หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3)
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)