กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2561 รอบที่ 1 : เภสัชศาสตร์ เริ่มวันที่ 1 ก.ย. – 8 พ.ย. 60 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษาคณะเภสัชฯ รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 8 พ.ย.60 ภาคการศึกษา S/2561

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2561 รอบที่ 1 : เภสัชศาสตร์ เริ่มวันที่ 1 ก.ย. – 8 พ.ย. 60 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB61301