ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/icaph-2018/home