ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/icaph-2018/home

ประชาสัมพันธ์โครงการ RSU Study Abroad ได้เปิดหลักสูตร Joint Master Programs ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ กำหนดศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดยมี Workshop ที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นระยะเวลา 3 เดือนและที่ประเทศอังกฤษ 4-8 เดือน) เมื่อเรียนจบแล้วนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการรับรองโดย ก.พ. ตามรายชื่อของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาดังแสดงในเอกสารแนบด้านล่างนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/rsustudyabroad และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center : 099-889-9588 Email : contact@rsustudyabroad.com Line : @rsustudyabroad

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ วันที่ ๒๖-๒๙ เดือน มีนาคม พ. ศ.๒๕๖๑ ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ องค์ที่ ๒ และ ๓ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/B5wmV6XJArY7awtX2
โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข – อบรม ประชุม” เลขที่ 038-438692-4 และส่งเอกสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน ที่อีเมล herbalpharmacy.rangsit@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดรายละเอียด