รับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่งครูปฏิบัติการ ประจำหมวดวิชาเภสัชวิทยา

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์
– มีประสบการณ์ในการทำแล๊บหรือสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อและส่งรายละเอียด CV ได้ที่อีเมล์
preeyaporn.p@rsu.ac.th
thanesf@yahoo.com