ประกาศผลสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบโควต้าพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (รอบที่ 2) ประจำปี 2561

  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ตรวจสอบรายชื่อ ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลด