ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเภสัชกรในตำแหน่ง Regulatory Affairs ในบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huvepharma.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-937-4355
  • บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน สนใจเข้าร่วมงานกับโรงพยาบาล ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ladpraohospital.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-530-2244 , 02-932-2929
  • รับสมัครงาน บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตำแหน่งเภสัชกรแผลกผลิต และ เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thainaoka.net หรือโทรศัพท์หมายเลข 03-481-2862-3 ต่อ 100
  • รับสมัครงานเภสัชกรโรงพยาบาลศิริราชหลายอัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช โทร 02-419-8345 ต่อ 103,105 หรือ www.si.mahidol.ac.th , www1.si.mahidol.ac.th/division/pharmacy/