สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการ Clinical reasoning and PT management in Knee pain ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. (หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม กรุณานำกางเกงขาสั้นที่สามารถเปิดได้ถึงสะโพกมาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Strain Counter Strain:Technique for Reducing chronic and/or acute muscle spasm ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 เวลา 17.00-20.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ZbPqtn

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการ Clinical reasoning and PT management in Knee pain (ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน มายัง emial : chanthana.a@rsu.ac.th)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Clinical reasoning and PT management in Knee pain ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2558 หมายเหตุ ผู้สมัครรอบแรก ได้แก่ รพ.สต,รพ.ชุมชน,ศูนย์บริการสาธารณสุข

Registration https://goo.gl/F1Dwss

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว

เพิ่มเติม>>

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย "คุณค่าและความหมายที่อยู่ภายในกับงานประจำ" โดยเชิญ คณบดีและอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกายภาพบำบัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เรื่อง Physical Therapy Management in OA Knee โดยจัดขึ้นในวันที่ 5-8 สิงหาคม ๒๕๕๗

เพิ่มเติม>>

 


 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**