สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศการนำทีมอาจารย์และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต ออกตรวจร่่างกายและให้คำแนะนำการรักษาทางกายภาพบำบัด ในงาน Stop teen Mom เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศการสัมมนากรณีศึกษาผู้ป่วยจากชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธันวารชร ที่ปรึกษาคณะกายภาพบำบัด เป็นวิทยากร วันที่ 19 ก.ย. 2557 ห้อง 4-501 คณะกายภาพบำบัด

ขอเรียนเชิญ/เชิญ อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการสัมมนากรณีศึกษาผู้ป่วยจากการลงพื้นที่ ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (กายภาพบำบัดชุมชน) เนื้อหาเกี่ยวกับ "การรักษาผู้ป่วยในชุมชนด้วย manual therapy (anatomy-based)" วิทยากร ผศ.ปรีชา ธันวารชร ที่ปรึกษาคณะกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ห้อง 501 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**