สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

กำหนดการผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น.

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**