ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศงานกายภาพบำบัดพบประชาชน ครั้งที่ 8 "OFFICE SYNDROME"

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1 เรื่อง Applied Pilates for Physiotherapy (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557>

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1 เรื่อง Applied Pilates for Physiotherapy

ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1 เรื่อง Applied Pilates for Physiotherapy ในวันที่ 27-28 มี.ค.57 ได้หน่วยคะแนนกิจกรรมเท่ากับ 12.3 คะแนน

ภาพบรรยากาศอาจารย์และนักศึกษาร่วมทำกายภาพบำบัดในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ที่ ม.ขอนแก่น

คณะกายภาพบำบัดขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Open House วันที่ 9-10 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อสอบถาม 02-9972222 ต่อ 1453,1483**