ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Admission คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 7 คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 7 วันที่ 28 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2557

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**