สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วิชา กายภาพบำบัดชุมชน (PTH 477) ให้กับนักศึกาษาปีที่ 4 เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2557 คณะได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้นำชุมชน ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ให้จัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวในพื้นที่ของ หมู่ 4 บ้านหนองขุย และ หมูู่ที่ 6 บ้านหนองทราย ระหว่างวันที่ 24 ต.ค-18 พ.ย.57

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๒ "กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เข้าใจผู้อื่น" ,"กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องใหม่" จัดเมื่อวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๒ "กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เข้าใจผู้อื่น" วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์และวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**