สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
** แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม**
*** กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง***

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2 เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

กำหนดการอบรมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2 เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

ประกาศเรื่องรับสมัคร ทุนพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2 เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 จะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมเท่ากับ 11.8 PTCEU ค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย "คุณค่าและความหมายที่อยู่ภายในกับงานประจำ" โดยเชิญ คณบดีและอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2558 รอบที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา PTH 442 ระบบการดูแลสุขภาพ

คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และเสมสิกขาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติ "กลับทุกข์ กลับสุข" และเรียนรู้กับพระไพศาล วิสาโล ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-17.30 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2558 รอบที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

เกณฑ์และวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

เพิ่มเติม>>

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย "คุณค่าและความหมายที่อยู่ภายในกับงานประจำ" โดยเชิญ คณบดีและอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกายภาพบำบัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เรื่อง Physical Therapy Management in OA Knee โดยจัดขึ้นในวันที่ 5-8 สิงหาคม ๒๕๕๗

เพิ่มเติม>>

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**