สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2558 รอบที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2 เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท**เปิดรับสมัคร 1-31 มี.ค.58**

Registration http://goo.gl/i8yGUw

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/CQifyY

ขอเชิญเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 500 บาท **เปิดรับลงทะเบียน 1-31 มี.ค.58**

Registration http://goo.gl/LkYGHE

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/HavJV9

ภาพกิจกรรมการอบรม Teacher Workshop ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น.

เพิ่มเติม>>

ภาพบรรยากาศ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกายภาพบำบัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เรื่อง Physical Therapy Management in OA Knee โดยจัดขึ้นในวันที่ 5-8 สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Integrated manual therapy for back pain and Knee disorder เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 จัดวันที่ 23-25 ก.ค. 2557

เพิ่มเติม>>

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**