สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2558

ขอเชิญเข้าร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2557 คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต พร้อมกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วิชา กายภาพบำบัดชุมชน (PTH 477) ให้กับนักศึกาษาปีที่ 4 เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2557 คณะได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้นำชุมชน ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ให้จัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวในพื้นที่ของ หมู่ 4 บ้านหนองขุย และ หมูู่ที่ 6 บ้านหนองทราย ระหว่างวันที่ 24 ต.ค-18 พ.ย.57

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๒ "กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เข้าใจผู้อื่น" ,"กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องใหม่" จัดเมื่อวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

เพิ่มเติม>>

ภาพบรรยากาศ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท่านเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักกายภาพบำบัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เรื่อง Physical Therapy Management in OA Knee โดยจัดขึ้นในวันที่ 5-8 สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Integrated manual therapy for back pain and Knee disorder เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 จัดวันที่ 23-25 ก.ค. 2557

เพิ่มเติม>>

 

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
เลขที่ 52/347 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


**ติดต่อ 02-9972222 ต่อ 1453,1483**