วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร             คณะเทคโนโลยีอาหาร
ผู้สนใจเข้าเรียน            นักศึกษาในวิทยาลัย            นักศึกษาคณะอื่น            ศิษย์เก่า            บุคคลภายนอก            บุคลากรวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 CSS
  
สมัครเรียนออนไลน์
  
ทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอดปี)
ผู้ที่สนใจทุกการศึกษา
โครงการ "ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ"

สมัครทุนออนไลน์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 คณะนวัตกรรมเกษตร

 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3428 , 3441

หรือ  โทร 092-708-9994
 
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือ
รับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน / ผู้นำองค์กรต่าง ๆ


                   
 คณะนวัตกรรมเกษตร
Faculty of Agricultural Innovation