วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร             คณะนวัตกรรมเกษตร            
ผู้สนใจเข้าเรียน            นักศึกษาในวิทยาลัย            นักศึกษาคณะอื่น            ศิษย์เก่า            บุคคลภายนอก            บุคลากรวิทยาลัยสมัครเรียนออนไลน์


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 คณะเทคโนโลยีอาหาร

 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3439 , 3426

หรือ  โทร 081-844-6462 อ.วนิดา

     แนะนำเทคโนโลยีอาหาร


ภาพกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอาหาร