การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

การรับนักศึกษาใหม่ คณะดิจิทัลอาร์ต ประจำปีการศึกษา 2562

 

  หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

• เกรดเฉลี่ยของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตและสาขาวิชวลเอฟเฟค ต้องได้รับเกรดเฉลี่ย (GPA) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

ทั้งนี้หากผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยต่ำ 2.5 หรือผู้สมัครเป็นนักศึกษาเก่าของคณะ ต่างคณะของมหาวิทยาลัยรังสิตหรือต่างสถาบันที่สมัครเข้าเรียนใหม่ นักศึกษาต้องรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะหรืองานออกแบบ เพื่อนำเสนอในวันสัมภาษณ์ โดยติดต่อขอสัมภาษณ์ที่สำนักงานเลขานุการคณะดิจิทัลอาร์ต ตึกพัฒนาแกลลอรี่

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)

หรือสมัครสอบผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

6. ผู้สมัครทุกคน ต้องยื่นใบสมัคด้วยตนเอง เท่านั้น !

7. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ใบจบชั้น ม.6 ในการสมัครสอบเท่านั้น !

 

>>Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562<<

 

 

 

สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต

กำหนดสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 10.00 - 16.00 น.

โดยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์พนัส โภคทวี หรือผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล

โทร.02-997-2200-30 ต่อ 5204


สาขาวิชวลเอฟเฟค

กำหนดสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 10.00 - 16.00 น.

โดยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์พาสิน ธนสิน หรืออาจารย์อาจารย์ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์

โทร.02-997-2200-30 ต่อ 5203

 

 

 

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.