ข้อมูลการติดต่อ

คณะดิจิทัลอาร์ต

ที่อยู่: คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 อาคารพัฒนาแกลอรี (อาคาร 8 ชั้น3)

ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


เบอร์โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ เลขานุการคณะ 5201, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 5202,
เจ้าหน้าที่สาขาวิชวลเอฟเฟค 5203, เจ้าหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5204, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 5205

โทรสาร(Fax): (662) 997-2200-30 ต่อ 5200


  แผนที่

 

  แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.