หลักสูตร

คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาตรี | วิชวลเอฟเฟค ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท


  วิชวลเอฟเฟค ปริญญาตรี รายละเอียดหลักสูตร

 

 

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Visual Effectsชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟค)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Visual Effects)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศล.บ. (วิชวลเอฟเฟค)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A (Visual Effects)วิชวลเอฟเฟคคือการสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ให้เป็นจริงขึ้นมาในจอภาพยนตร์หรือโฆษณาต่างๆ ด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยจะผ่านกระบวนการการทำงานที่พิถีพิถัน เพื่อให้ผู้ชมนั้นไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนไหนถ่ายจริง ส่วนไหนผ่านกระบวนการทางวิชวลเอฟเฟคมา ดังที่กล่าวว่า “เราจะไม่เห็นวิชวลเอฟเฟคที่ดี แต่จะเห็นงานวิชวลเอฟเฟคที่ไม่ดี”


สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟคเน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น สร้างประสบการณ์ และฝีมือ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรสามารถทำงานได้จริง โดยใช้การเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรที่สร้างความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน พัฒนาฝีมือให้ทัดเทียม Hollywood

ระยะเวลาการศึกษา


หลักสูตร วิชวลเอฟเฟค ใช้ระยะเวลา 4 ปีในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ปีการศึกษาดังนี้


ปีที่ 1 - เน้นการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยนักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจกับพื้นฐานวิชาศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดองค์ประกอบ การใช้สี กายวิภาค หรือ แสงเงาเป็นต้น


ปีที่ 2 - เรียนลงลึกด้านโปรแกรม 3 มิติ และการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยจะทำความเข้าใจในภาพรวมของวิชวลเอฟเฟคโดยกว้าง


ปีที่ 3 - เรียนลงลึกเฉพาะด้าน นักศึกษาสามารถเลือก แนวทางที่ตนเองต้องการจะศึกษาได้


ปีที่ 4 - ฝึกการทำงานจริง ได้ทำศิลปนิพนธ์เป็นของตัวเอง

 

การทำงาน

หลักสูตรวิชวลเอฟเฟคที่มุ้งเน้นการเรียนการสอนด้าน 3D และ ศิลปะเป็นสำคัญ ทำให้ตัวนักศึกษาที่เรียนนั้น สามารถไปประกอบอาชีพไปหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานสายหนัง งานโฆษณา หรืองานอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

 

 


Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.