หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


Awards (2017) รางวัลชนะเลิศผู้ส่งเสริมด้านพลังงานระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ ของสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา ปี 60รางวัลชมเชย Thailand Green Design Awards ระดับอุดมศึกษา ปี 60Project นวัตกรรม ปี 60 – 63 ร่วมทำ solarcar และ solar tuktuk กับ ม.ชั้นนำในสวีเดนLaboratoriesAircraft Maintenance Engineering ActivitiesResearch Micro Gas turbine EngineResearch Hybrid House Design for Energy SavingResearch Map of Biomass Power Plant in THAILANDResearch Map of Renewable Power Plant in THAILANDโรงสีข้าวต้นแบบ ม.รังสิต-หนองสาหร่ายเครื่องสีข้าวเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง