หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


การผลิตบุคคลากรด้านวิศวกรรมโดยมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
- Columbia College, USA
- Chiba University, Japan
- Kunming University of Technology, China
- Tsinghua University, China&Taiwan
- Jonkoping University, Sweden
-Tampere University of Technology, Finland

การผลิตบุคคลากรด้านวิศวกรรมโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ1-3 มีนาคม 2560 Architectural Engineering, Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology

มีคณาจารย์และนักศึกษาจากจีน รวม 13 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย ประชุมความร่วมมือโดยทางจีนจะส่งนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) อาจประมาณปีการศึกษา 25607-8 มีนาคม 2560 Dr.Ilkka Virkajarvi (ผู้เชี่ยวชาญระบบกำจัดและผลิตพลังงานจากขยะ) Finland

ให้การต้อนรับในงานสัมมนา การพัฒนาศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมและการผลิตพลังงาน ณ อาคาร 18 สถาบันจีน – ไทย ม.รังสิต15 มีนาคม 2560 Shibaura Institute of Technology Japan

ประชุมความร่วมมือเรื่องทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาอุตสาหการ และเครื่องกล โดยทางญี่ปุ่นให้ทุน นศ. ม.รังสิต เดือนละ 40,000 เยน จำนวน 2 ทุน16 มีนาคม 2560 UMG College, Yangon, Myanmar

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมกับ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางและ นศ. ป.ตรี โยธาที่เพื่อหารือ Prof. Dr. Tsunashia จาก Nihon University

ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจ ด้านระบบรางที่ ประเทศญี่ปุ่น และจะเริ่มในปี 2561