หน้าแรก
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์บริการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
งานวิจัยและการสอน
RSU jet
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ติดต่อเรา
ที่อยุ่
Facebook
Youtube


“วิศวกรรมระบบรางและการขนส่ง”

1. การสอนทฤษฎีพื้นฐานและการไหลของอากาศผ่านรูปทรงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าความเร็วสูง

2. การสอนทฤษฎีพื้นฐานพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Computational Fluid Dynamics (CFD)

3. การใช้โปรแกรมออกแบบสถานีและเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า

4. การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Multibody Dynamics และ Finite Element