Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เชิญตรวจสุขภาพ ฟรี

นักศึกษาใหม่ รหัส 60 นักศึกษารหัส 59 ที่ลงทะเบียนเรียนภาค 2 และ นักศึกษาทุนกีฬาทุกท่าน

ตรวจสุขภาพ รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60 ที่อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ห้อง301 เวลา 8.00-17.00 น. และ

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.60 ที่ อาคาร 12/1 ชั้น 2 RSU healthcareเวลา 8.00-16.00 น.

หรือ ที่  RSU Health care อาคาร RSU Tower ชั้น G,11,12 ปากซอยสุขุมวิท 31 ใกลสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ โทร.02-9098530-1
ดูแผนที่

เชิญ นักศึกษา บุคคลากรและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต กับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. 60
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 60
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ก.พ. 61

ณ ห้องโถง ขั้น1 อาคารหอพัก
เวลา 9.00- 15.00น.

โครงการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาลัยส่งเสริมสุขภาพ
เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน รับประทานอาหารทมีคุณค่าโภชนาการครบสัดส่วนตามวัย ออกกำลังกาย สนใจข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ โทร.02-9972220-22 ต่อ 4497 - 4499 ในเวลาทำการ

มาออกกำลังเต้นแอร์โรบิคกันเถอะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 60 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาหน้าอาคารนันทนาการ

 
 
 
รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค S และ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ขอรับบัตรประกันอุบัตเหตุได้ที่ งานประกันอุบัติเหตุ สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ อาคาร 12/1 ชั้น2
นักศึกษาใหม่ที่สิทธิและสวัสดิการการรักษายังว่างอยู่ หรือ บุตรข้าราชการที่อายุเกิน 20 ปี หรือคนที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใน มรส.

สามารถลงทะเบียนขอโอนสิทธิบัตรทอง มาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิของ รพ.ปทุมธานี โดยเปิดบริการตรวจรักษาโรคที่หน่วยบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามเวลาทำการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลฟรีซึ่ง นศ. ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการในโรงพยาบาลเครือข่ายได้ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการหลักประกันสุขภาพสนใจติดต่อที่ หน่วยบริการสุขภาพ มรส. โทร 029972220-22 ต่อ 3498 หรือ 3499
ที่ตั้งสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 (12/1) ชั้น2
ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2558 สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ย้ายสำนักงาน
ไปอยู่ที่สถานที่ตั้ง อาคาร รังสิต ประยูรศักดิ์ 2 (12/1 ) ชั้น1
Rangsit Prayunsak2 Building (Building12/1) Floor.2nd
หากมีข่าวเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ
เบอร์ติดต่อเคาร์เตอร์ พยาบาล 4499
ขอรถพยาบาล 4499
ปรึกษานักจิตวิทยา 4497
งานประกันอุบัติเหตุ 4498
เภสัชกร 4495
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และ รองฯ 4496
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไวรัสเมอร์ส (MERS) โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่)
ไวรัสเมอร์ส (MERS = Middle East Respiratory syndrome ) โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน) ที่กระทรวง
สาธารณสุขออกโรงประกาศเตือนให้เฝ้าระวัง
การระบาดในเกาหลีใต้ ควบคุมโรคได้แล้ว
ขณะนี้พบผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางเข้ามารักษาในไทยแล้วเข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

>>>อ่านต่อ
>>> ข่าวเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลทางด้านสุขภาพ ในช่วงนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วงๆ ซึ่ง เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคที่มากับหน้าฝน ทางสานักงานสวัสดิการสุขภาพมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของบุคลกรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในช่วงฤดูนี้
ทางสานักงานสวัสดิการสุขภาพได้เล็งเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูนี้มาฝาก รายละเอียดมีดังนี้

1.โรคที่ติดต่อทางน้าและทางอาหาร
2.โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
3.โรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในฉี่หนูหรือสัตว์เลี้ยง
4.โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรค
5.โรคมือเท้าปาก

รายละเอียดเกี่ยวกับ >> หลักฐานในการเข้ารับรักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ
>>>อ่านต่อ

ดีไหมนะ?คุณแม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อ...
ผู้หญิงกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อแม่สูบบุหรี่ นิโคตินก็เข้าไปปนเปื้นกับน้ำนม
>>>อ่านต่อ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพกับการเปิดเสรีอาเซียน
ด้านสาธารณสุข ปัญหาอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยวโดยเสรี ปัญหาสุขภาพที่อาจจะพบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้แรงงาน และปัญหาการเกิดโรคระบาดจากผู้ใช้แรงงาน นักท่องเที่ยง การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การได้รับสารเคมี การเกิดอุบัติเหตุ การบริการสุขภาพที่ Overload กับทีมสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ขยะ มลภาวะต่าง ๆที่ตามมา อาจจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ เกิดขึ้น
อ่านต่อ...

ไข้เลือดออกระบาดหนัก
สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี56
จำนวน ผู้ป่วย 43,609 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 50 ราย ปี 2557 ณ วันที่ 06 ม.ค. 2558 มีผู้ป่วย รวม 40,278ราย เสียชีวิต 41ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 62.33ราย อัตราตายต่อแสนประชากร 0.06 ราย อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)0.10ราย (http://www.thaivbd.org/n/dengues/view/392)
และในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีการระบาดเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดพะเยา ก็เริ่ม พบว่าป่วยแล้วกว่า 60 ราย ที่ อ.ดอกคำใต้ ป่วยมากสุด รับไว้รักษา ใน รพ. 30 ราย และจ.กระบี่ ระบาดแล้ว มีผู้ป่วยสะสม 410 ราย คิดเป็นอัตรา 90 ต่อประชากรแสนคน มีเสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิง อายุ 36ปี
ท่านควรดูแลตนเอง และป้องกันโรคโรคไข้เลือดออกอย่างไรบ้าง
อ่านต่อ...

ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตอนบน ที่พบบ่อยตลอดปี เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กอาจเป็นปีละหลายครั้ง โรคหวัดมักเป็นในฤดูหนาว ฤดูฝน หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง อ่านต่อ...
คุณรู้จักโรคไข้หวัด A H1 N1 หรือยัง?
เป็นโรคทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้
อ่านต่อ...
 
 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ปรึกษาปัญหาสุขภายกาย/ใจ | ข่าวสาร | กิจกรรม | ติดต่อเรา | เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
เอกสารการประกันคุณภาพหน่วยงาน