วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ISSN : 0858-6160 (ฉบับตีพิมพ์)
ISSN : 2408-2023 (ฉบับออนไลน์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สืบค้น
ติดต่อเรา

 


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex)

52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.  08-3856-0068