เนื่องจากเว็บไซต์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิมเกิดปัญหาขัดข้อง
หากท่านประสงค์จะสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ กรุณาไปที่เว็บไซต์ใหม่
ตามลิงค์ด้านล่าง หากมีปัญหาในการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่
เบอร์ 02-997-2200 ต่อ 1204 หรือ Email : la_journal@rsu.ac.th
   
Vol 13 No 2 (2018)
 
2016
 
Vol 13 No 1 (2017)
         
   
Vol 11 No 20 (2016)
 
Vol 10 No 18 (2015)
 
Vol 12 No 21 (2016)
   
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1223 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1222