ภาควิชาภาษาเกาหลีขอเรียนเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดในงาน
มหกรรมเกาหลีรังสิต 2023 (Korean Festival 2023) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ...

อ่านต่อ
 

ภาควิชาภาษาเกาหลีร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (KEC) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566...

อ่านต่อ

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เข้าอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ... อ่านต่อ
 
อ่านต่อ
 
พิธีเปิดห้องเรียนดนตรีจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยการสนับสนุนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC)... อ่านต่อ
 

ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการบรรยาย ครั้งที่ 5 หัวข้อ การอบรมทักษะ
ในการคิดและการประยุกต์สหวิทยาการ โดย ศ.ดร.เฉิน ซี คณบดีสถาบันเฟิ่งหวง มหาวิทยาลัย...

อ่านต่อ
 
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 13 วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 3 (1-301) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต...
อ่านต่อ
 
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานกับชาวญี่ปุ่น” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรซึ่งเป็นเภสัชกรที่มากประสบการณ์ คุณ Hiroeda Ryozo... อ่านต่ออ่านข่าวทั้งหมด