Last Updated: 28-Jul-2015 12:05

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Fountain Tree Resort วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานจากรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ที่ไปร่วมงาน นอกจากความสนุกแล้วน้องๆปีหนึ่งยังได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเรียนจากอาจารย์แต่ละภาควิชาอีกด้วย #ศิลปศาสตร์มอรังสิต