มอบโล่และของรางวัลแก่ผู้ชนะจากกิจกรรมค่าย “Rangsit Language Mania Camp: Online & On Tour 2019”

วิทยากรบรรยายการเตรียมตัวในการเรียนภาษาและการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานครั้งที่ 1
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๕
 International Student Services Section

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU National and International Research Conference 2019)
การต้อนรับนักศึกษาชาวเวียดนามจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ 
Liberal Arts Thank You Party
งานปฐมนิเทศน้องใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ลงนามความร่วมมื่อกับ Yamanashi Gakuin University
ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้สื่อ Gamification
Rangsit Language Mania Online & On Tour 2019
กรรมการบริหารของสภาอธิการบดี CONFRASIE ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 

 
 

 
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล?จำกัด เปิดรับสมัครงาน
เปิดรับสมคัรแลว้โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย"
โอกาสฝึกงานกับฝ่ายการเมืองของ #EUinThailand มาแล้วค่ะ! (มีเบี้ยเลี้ยงให้ 1,100 ยูโรต่อเดือน)
“ โอกาสในการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น “
เอกญี่ปุ่น งานรับสมคัร เจ้าหน้าที่ ชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ “NIHONGO Partners”
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมคัร "Secretary to Executive Director"
เว็บสยามโซน.คอม เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว สนใจดูรายละเอียด
 
www.Eduzones เสนอข่าวคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยประเทศกาตาร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ
www.lepetitjournal.com เสนอข่าวTHAILANDAIS FRANCOPHONES – Rangsit
นิตยสาร Mix หน้า 136 เสนอบทสัมภาษณ์นางสาวกัลยรัตน์ สัตยจิตต์ ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับชีวิตและการทำงานในวงการบันเทิง
หนังสือพิมพ์เลดินิวส์เสนอข่าวภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิกฤติการเมืองไทย
ผลกระทบต่ออาเซียนและหลักสูตรอาเซียนศึกษา”