เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน ร่วมมือกันจัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความสามารถทางภาษาจีน
#ศิลปศาสตร์มอรังสิต #เอกจีนมอรังสิต


ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7  
ประกาศผลโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU Japanese Fair 2018  มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 10
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น.


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le ประจำปี 2561

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการ “เวทีแสดงความสามารถทางภาษาจีน” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7
ประจำปี 2561

นายธกานต์ โรจนวงศ์วาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัลได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน BATTLE
SPIRITS CHAMPIONSHIP FINAL 2017
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนครัังที่ 6 ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และรายละเอียดการแข่งขัน
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาษาฝรั่งเศสที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลกับสมเดร็จพระเทพฯ ในงานสมคม
ครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย


พานไหว้ครูที่มาพร้อมจินตนาการสุดสร้างสรรค์ ในปีนี้คณะศิลปศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์
  #ศิลปศาสตร์มอรังสิต


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Fountain Tree Resort
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561
ู่