ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7
\  
ประกาศผลโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
\  
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU Japanese Fair 2018  มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 10
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น
\  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le ประจำปี 2561
\  
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
\  
ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการ “เวทีแสดงความสามารถทางภาษาจีน” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7
ประจำปี 2561
\  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Fountain Tree Resort
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561
\  

ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการอบรมในหัวข้อ "การปรับบทแปล: กรอบแนวคิดที่นำมาใช้วิเคราะห์งานแปล" ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ Silapasat EduComplex ห้อง 6-B501 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย #ศิลปศาสตร์มอรังสิต
#เก่งภาษาเสียอย่างโลกกว้างแค่ไหนก็เอาอยู่

\  
ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการ “เวทีแสดงความสามารถทางภาษาจีน” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาษาฝรั่งเศสที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลกับสมเดร็จพระเทพฯ ในงานสมคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย
 
นายธกานต์ โรจนวงศ์วาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัลได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน BATTLE SPIRITS CHAMPIONSHIP FINAL 2017
 
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนครัังที่ 6 ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และรายละเอียดการแข่งขัน
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le ประจำปี 2560
Appel participation Universit d't des tudiants francophones Bangkok en 2017

ขอเชิญร่วมงานการจัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ผลการแข่งขันงาน RSU Speech and Quiz Contest 2017
ขอเรียนเชิญผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ELT Training for High School Teachers”
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 (อ่านรายละเอียดด่านใน )
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่9 ในทุกประเภทรายการแข่งขัน
ขอเรียนเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่9 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (1-301) อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ม.รังสิต (อ่านรายละเอียดด้านใน
)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท ในงานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 9 (วันศุกร์ที่ 18 พ.ย พ.ศ.2559)
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le francaisประจำปี 2559
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU JAPANESEFAIR 2015 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 8
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผลการประกวดกลอนสด คัดลายมือ และอ่านออกเสียง โครงการกลอนสดครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le francaisประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมงานการจัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
ผลการแข่งขัน RSU Speech and Speed Reading Contest 2016
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครัังที่ 5 ประจำปี 2559(อ่านรายละเอียดด้านใน)
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่1 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม2559 ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง โดยความร่วมมือ 4 สถาบัน (อ่านรายละเอียดด้านใน)
ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 1-2 มิถุนายน
2559 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ค่ายตะลุยปารีสแบบรู้ลึกรู้จริงกับครูฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส – ปารีส – เบลเยี่ยม) ระหว่างวันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน The RSU English Language Academic Event 2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งที่ 8 (แบ่งตามประเภทการแข่งขัน)
รายละเอียดการประกวด (เพิ่มเติม) งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่8
ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง “เกาะโต๊ะบก.งานแปล”ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้อง
Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเรียนเชิญน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายภาษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย (ติวPAT) ในวันที่
21-22 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่านรายละเอียดด้านใน)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Islamic Studies and Arabic Language
Expo 2015) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2559
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิตครั้งที่ 8วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ขอเรียนเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (1-301)  อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อ่านรายละเอียดด้านใน)
ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆ และรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ในงานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและดูงานด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (รายละเอียดด้านใน)
ดาวน์โหลด แผนที่การเดินทาง เพลงเดินแฟชั่นโชว์ แผนที่การเดินแฟชั่นโชว์ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทุกรายการและกำหนดการ
การแข้งขันทุกรายการ (งานมหกรรมภาษาฝรั่งเศส)
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์เข้าร่วมงาน RSU JAPANESE FAIR 2015 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 8
ศูนย์การแปลและบริการทางภาษาขอเชิญอาจารย์ /เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน“ โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา ครั้งที่ 5” ประจำปีการศึกษา S/2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมงานกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมงานการจัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต จะจัดการประกวดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่องาน “The RSU English Language Academic Event 2015” (รายละเอียดด้านใน)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดแสดงละครภาษาจีน ในงาน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 7(แก้ไข)
คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลการประกวดโครงการนวัฒกรรมอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา2557 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต มีโอกาสร่วมต้อนรับการเยือนของนายกรัฐมนตรี และภริยา ในโอกาสเยือน
มหาวิทยาลัยฮานอย
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิตครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 7”(อ่านรายละเอียดด้านใน)
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรม.รังสิต เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตฝึกประดิษฐ์ตุ๊กตาญี่ปุ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่21 พ.ย. 57
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันพับกระดาษญี่ปุ่น (Origami) ในงาน RSUJapanese Fair 2014 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกรายการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ป่นงานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่่ 7
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรม.รังสิต เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตฝึกประดิษฐ์ตุ๊กตาญี่ปุ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่21 พ.ย. 57
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันพับกระดาษญี่ปุ่น (Origami) ในงาน RSUJapanese Fair 2014 วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของทุกรายการแข่งขัน งานมหกรรมญี่ปุ่น รังสิตครั้งที่ 7
ภาควิชาภาษาจีนจัดโครงการติว PAT 7.4(ภาษาจีน )สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟรี !!!) อ่านรายละเอียดด่านใน
โครงการ Cambridge Study Tour ประเทศอังกฤษ วันที่ 31 พฤกษภาคม– 28 มิถุนายน 2558
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์ เข้าร่วมงาน RSU JAPANESE FAIR 2014 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและศึกษาระยะสั้นณ โรงเรียนมัธยมศึกษากรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประกาศผลการประกวดกลอนสดคัดลายมือ อ่านออกเสียง ร้อยกรองประชาชนโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๐(รอบชิงชนะเลิศ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประกวดอ่านออกเสียง โครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๐ (รอบแรก)
รายนามสถาบันและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนครั้งที่ 3
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Vive le francais ประจำปี 2557
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครัังที่ 3 ประจำปี 2557(รายละเอียดด้านใน)
ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมอบรมสัมมนาสำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา เรื่อง <<Arts de
I'image en classe: un autreregard surle FLE>>
ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาทางวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์ ครั้งที่1 เรื่อง "รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน:เวียดนามและพม่า "
ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557 นี้
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิตคว้ารางวัลและทุนการศึกษาเตรียมพร้อมก้าวสู้เวทีโลก
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการโครการทศวรรษหน้าของอาเซียนกับการอุดมศึกษาไทยเรื่อง "วิกฤษการเมืองไทย: ผลกระทบต่ออาเซียน
และหลักสูตรอาเซียนศึกษา"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ"คิดถึง...พระลอ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้อง Aditoriam(๑๕-๒๒๕) คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา ม.รังสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ด่วนเปิดอบรมฟรี(รับจำนวนจำกัด)
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รับสมัครอาจารย์ประจำชาวไทย จำนวน 1-2 อัตรา
ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2556ในหัวข้อ "การประยุกต์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี "
การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ “RSU English Language and Culture Academic Event 2014”
ประกาศผลการแข่งขันงานมหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่6 ในวันที่ 7 ก.พ.2557
เวลา 08.30-15.30 น.
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รับสมัครอาจารย์ประจำชาวไทย จำนวน 1-2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันต่างๆ ในงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 6 
โครงการ Cambridge Study Tour ประเทศอังกฤษ วันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำภาคการศึกษา 2/2556 ซึ่งเริ่มเรียนเดือน
มกราคม 2557
ดาวน์โหลด: เพลงและแผนผังสำหรับการแข่งขันแฟชั้นโชว์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ลำดับโรงเรียนที่เข้ารวมงานในงาน
ฝรั่งเศสประจำปีการศึกษา 2556
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 6
2 นักศึกษาคนเก่งจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับทุนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ได้ทุนแลกเปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ)ไปเรียนที่เวียดนาม 6 คน
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ประกาศผลรายชื่อสถาบันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมปลาย และ อุดมศึกษาในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 255
โครงการทัศนศึกษาและดูงานด้านการศึกษาณ ประเทศเวียดนาม23-26 ตุลามคม 2556 รวม 4 วัน 3 คืน
คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Can Tho
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศ 1ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครัังที่ 2ประจำปี 2556 (รายละเอียดด้านใน)
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ทศวรรษหน้าของอาเซียนกับการอุดมศึกษาไทย
ภาควิชา มนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน"นิทรรศการและเสวนา โครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครงาน
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้า ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กว่าจะเป็นสำนวนไทย"
“มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 5”
Study Tour in Australia 6 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “RSU English Language and Culture Academic Event 2013”(อ่านรายละเอียดด้านใน)
ขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “A Glimpse at Howto Teach Reading and Writing”  
อาจารย์ ศนิวาร วุฒฑกุล บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการระดับผู้ปฏิบัติการจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยประจำปี 2555
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมRSU JAPANESE FAIR 2012
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสประจำปี Vivele francais ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 1ประจำปี 2555จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน
โครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๘ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน มพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตโดย ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยรังสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตโดยเปิดอบรมฟรีในหลักสูตรระยะสั้น!!!
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประจำวิชาชาวไทยจำนวน2 อัตราอาจารย์ประจำวิชาชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสประจำปีการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การประชุมทางวิชาการเรื่อง“กลยุทธการสอนภาษาอาหรับสำหรับผู้เรียนที่มิใช่ชาวอาหรับอย่างมีประสิทธิภาพ”
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนวิชา RUS 101 ภาษารัสเซีย 1