Untitled
  • ABOUT US
  •  ADMINISTRATION
  • DEPARTMENTS
  • ORGANIZATIONS
  • CURRICULUM
  • DOWNLOAD
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมไทยนิทัศน์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในหัวข้อเรื่อง "คิดถึง...พระลอ" เมื่อวันที่๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
โครงการรู้รักษ์ภาษาไทยเข้าใจภาษาธรรม จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาพบรรยากาศการแข่งขันโครงการไตรกีฬาภาษาไทยห่างไกลยาเสพติดรอบคัดเลือก ณ ห้อง301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน
ประมวลภาพกิจกรรมไทยนิทัศน์จัดโดยภาควิชาภาษาไทย
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา นักศึกษา ของภาควิชาภาษาไทย
 


 
Untitled
  • HOME
  • SITE MAP
  • CONTANT