โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การดำเนินการโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ปีที่4 โดยจัดกิจกรรมที่วัดนิเทศน์ราษร์ประดิษฐ์ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีกิจกรรมตรวจร่างกาย เจาะเลือดหาน้ำตาล และให้การรักาาผู้เจ็บป่วยปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ภาคคลินิก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิกมุทิตาจิต รศ.พญ.ทัศนีย์ เล็บนาค

วันที่ 26 เมษายน 2559 ช่วงเที่ยงวันนี้บรรดาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ทัศนีย์ เล็บนาค อาจารย์ได้มาร่วมงานกับคณะเราตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ประสงค์ ตู้จินดาเป็นคณบดี จนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลาราว 20 ปี อาจารย์ชำนาญด้านพยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา รับผิดชอบวิชา Introduction to Clinical Medicine และยังดูแลระบบประกันคุณภาพภายในมาตลอดBye 'nior

วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2559 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต น้องๆแพทย์รังสิตปี 5 เป็นหัวเรือใหญ่จัดงานแสดงความยินดีกับพี่ปี 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีนี้มาในธีม The Face แต่ละคนสวยหล่อสุดเริ่ดหรูอยู่ในชุดราตรีอลังการ์พิธีลงนาม MOU

วันที่ 21 เมษายน 2559 วันนี้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโทด้านโรคผิวหนัง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ กรมการแพทย์ โดยท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ และอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต กับ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์...ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อส่งให้สภามหาวิทยาลัยรับรองพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี               และมหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องใน “วันสงกรานต์”พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2558 สถานที่ 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โรงพยาบาลศิริราช 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรังสิตพิธีไหว้ครู

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู นักศึกษาแพทย์ ภาคคลินิก ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิตพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์

วันที่ 23 เมษายน 2558 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องใน “วันสงกรานต์”โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 19-21 มีนาคม 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ และ โรงแรมรีเจนท์บีชชะอำรีสอร์ท เพชรบุรีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมหาวิทยาลัยรังสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ร่วมตักบาตร เนื่องใน “วันขึ้นปีใหม่”โครงการเจริญสติ(พัฒนาจิต)

โครงการเจริญสติ(พัฒนาจิต) นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง (สำนักปฏิบัติธรรม) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2557 สถานที่ 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โรงพยาบาลศิริราช 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรังสิตงานเลี้ยงฉลองครบรอบ25ปี

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าแพทย์รังสิต ได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รังสิต ในชื่องาน “Casino Royal Med. RSU. Comeback Home” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ งานในคืนนี้ มีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ให้เกียรติมาร่วมงานหลายท่าน นอกจากเป็นการพบปะสังสรรค์สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ศิษย์เก่าแพทย์รังสิตยังได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อีกด้วยงานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี แพทย์รังสิต

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าแพทย์รังสิตได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตขึ้น พร้อมได้จัดประชุมวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ในงาน The 25th Annual Academic Meeting of Rajavithi Hospital “2014 International Congress: Visitor to ASEAN Community” เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยศิษย์เก่าแพทย์รังสิตร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย