• Css Template PreviewCss Template Preview
 

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ด้วยสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Summer Course 2019 in England เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมความสามารถ รวมถึงกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆ ทั่วโลก เดินทางวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่

ตารางเรียน-ตารางสอบ เทอม S/2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศเมื่อ 4/1/62)ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งlโมสรนักศึกษา online ระหว่างวันที่ 12-15กุมภาพันธ์ 62
(ขั้นตอนการเลือกตั้ง online)

ประกาศสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง"แจ้งราคาหนังสือสำหรับประกอบการเรียนในรายวิชาของภาคการศึกษา 2/2561"
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 4/1/62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ the 20 lnternational Congress for Tropical Medicine and Malaria ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

 






 
 
 
 
 
   


 

 

 
   

 

   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต