• Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ทุน “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์” คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2564

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 7
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2564

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 6
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2564

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบแพทย์ทางไกล: บทบาทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในยุค 5.0
(Telemedicine: The new role of medical technologist and healthcare provider in the 5.0 era) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ Facebook Fanpage คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (CMTE 3 คะแนน) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ลิงก์ http://bit.ly/micro-rsu หรือสแกน QR code บนโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างนี้

http://bit.ly/micro-rsu

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2564
สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2564
สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้ 

 
 
 
 
 
 
   


 

 

 
   

 

 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต