วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 17 ชั้น 2 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-997-2200 ถึง 30 ต่อ 1709 ,1710
แฟกซ์ 02-997-2200 ถึง 30 ต่อ 1711
อีเมล์ rsumusic@rsu.ac.th
เว็บไซด์วิทยาลัยดนตรี และมหาวิทยาลัยรังสิต
http://www2.rsu.ac.th/music/
http://www.facebook.com/rsumusic
http://www.rsu.ac.th