คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407
หรือ โทรศัพท์: 089-770-5862


update date: 2020-09-23 03:04:59


update date: 2020-08-28 11:32:49


update date: 2020-07-13 11:44:22

update date: 2020-07-08 03:42:23

update date: 2020-07-03 11:15:15

update date: 2020-06-26 03:03:17

update date: 2020-06-17 10:44:14

update date: 2020-05-27 10:31:05

update date: 2020-04-17 12:38:06

update date: 2020-04-13 11:31:32

More in:  >>College News


update date: 2020-10-07 01:09:20


update date: 2020-09-15 11:23:46


update date: 2020-09-09 10:04:18

update date: 2020-08-21 02:56:57

update date: 2020-08-03 03:22:54

update date: 2020-07-03 10:57:04

update date: 2020-06-24 02:35:22

update date: 2020-05-28 09:37:10

update date: 2020-05-27 09:58:25

update date: 2020-05-19 05:40:01


More in:  >> Activity and Newsสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพupdate date: 2020-05-28 09:47:28


update date: 2020-04-13 12:18:15


update date: 2020-04-13 11:11:36

update date: 2020-04-04 09:40:58

update date: 2020-04-04 09:37:42

update date: 2020-03-30 01:04:30

update date: 2020-03-24 04:35:28

update date: 2020-03-24 04:32:38

update date: 2020-03-24 04:29:24

update date: 2019-12-16 09:36:50มหาวิทยาลัยรังสิต
 
     

College of Oriental Medicine, Rangsit University,
Muang-Ake, Paholyothin Road, Pathumthani 12000, Thailand
T. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5161 F. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5160  
Email: ormrsu@hotmail.com
Social media: https://facebook.com/orientalmedrsu/
Copyright : College of Oriental Medicine, Rangsit University