คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407
หรือ โทรศัพท์: 089-770-5862


update date: 2020-01-27 12:55:25


update date: 2019-11-20 09:47:49


update date: 2019-09-03 09:03:34

update date: 2019-02-22 10:55:26

update date: 2018-10-10 11:39:50

update date: 2018-06-26 03:17:14

update date: 2018-05-17 11:18:05

update date: 2018-03-27 03:46:42

update date: 2018-03-15 03:20:18

More in:  >>College News


update date: 2019-12-02 11:20:02


update date: 2019-12-02 11:15:09


update date: 2019-10-25 09:54:33

update date: 2019-10-25 09:48:54

update date: 2019-10-18 11:36:52

update date: 2019-10-09 12:29:39

update date: 2019-10-09 12:23:04

update date: 2019-10-09 12:17:16

update date: 2019-10-09 12:11:21

update date: 2019-09-03 09:17:19


More in:  >> Activity and Newsสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพupdate date: 2019-12-16 09:36:50


update date: 2019-11-25 11:40:30


update date: 2019-11-20 09:49:35

update date: 2019-10-10 02:42:29

update date: 2019-10-09 12:33:06

update date: 2019-10-09 12:03:33

update date: 2015-12-14 03:48:54

update date: 2015-12-14 03:47:25

update date: 2015-12-14 03:30:00มหาวิทยาลัยรังสิต
 
     

College of Oriental Medicine, Rangsit University,
Muang-Ake, Paholyothin Road, Pathumthani 12000, Thailand
T. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5161 F. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5160  
Email: ormrsu@hotmail.com
Social media: https://facebook.com/orientalmedrsu/
Copyright : College of Oriental Medicine, Rangsit University