คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407
หรือ โทรศัพท์: 089-770-5862


update date: 2020-07-13 11:44:22


update date: 2020-07-08 03:42:23


update date: 2020-07-03 11:15:15

update date: 2020-06-26 03:03:17

update date: 2020-06-17 10:44:14

update date: 2020-05-27 10:31:05

update date: 2020-04-17 12:38:06

update date: 2020-04-13 11:31:32

update date: 2020-04-04 09:34:38

update date: 2020-03-30 01:10:08

More in:  >>College News


update date: 2020-08-03 03:22:54


update date: 2020-07-03 10:57:04


update date: 2020-06-24 02:35:22

update date: 2020-05-28 09:37:10

update date: 2020-05-27 09:58:25

update date: 2020-05-19 05:40:01

update date: 2020-04-27 03:03:22

update date: 2020-04-13 11:18:20

update date: 2020-03-19 09:49:07

update date: 2019-12-02 11:20:02


More in:  >> Activity and Newsสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพupdate date: 2020-05-28 09:47:28


update date: 2020-04-13 12:18:15


update date: 2020-04-13 11:11:36

update date: 2020-04-04 09:40:58

update date: 2020-04-04 09:37:42

update date: 2020-03-30 01:04:30

update date: 2020-03-24 04:35:28

update date: 2020-03-24 04:32:38

update date: 2020-03-24 04:29:24

update date: 2019-12-16 09:36:50มหาวิทยาลัยรังสิต
 
     

College of Oriental Medicine, Rangsit University,
Muang-Ake, Paholyothin Road, Pathumthani 12000, Thailand
T. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5161 F. (66) 2991 2200 – 30 Ext 5160  
Email: ormrsu@hotmail.com
Social media: https://facebook.com/orientalmedrsu/
Copyright : College of Oriental Medicine, Rangsit University