ประชาสัมพันธ์รับสมัครเภสัชกร

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด รับสมัครเภสัชกร (ขึ้นทะเบียนยา/PD/QA/QC) สอบถามหรือสมัครได้ที่ 0819105711 คุณเบรค www.BICCHEMICAL.com

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครเภสัชกร สอบถามหรือสมัครได้ที่ 0632070277 , 038480766
– เภสัชกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
– เภสัชกรแผนกผลิต จำนวน 3 อัตรา
– เภสัชกรควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
– เภสัชกรทะเบียนยา จำนวน 2 อัตรา
– เภสัชกรฝ่านประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด รับสมัครเภสัชกรจำนวน 5 อัตรา ติดต่อเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 023087600 ต่อ 2054

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดรับตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ www.md-center.org หรือสอบถามเพิ่มเติม 021050345 ต่อ 2054