ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 21-22 ก.พ. 2560

Jobfair 22 มี.ค. 2560

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม 25 มี.ค. 2560

เปิดค่าย Dream Camp ครั้งที่ 11 19 พ.ค. 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์ 25 ส.ค. 2560

Openhouse 29 ส.ค. 2560

พิธีไหว้ครู 19 ต.ค. 2560

 กีฬายาหม้อ 24 พ.ย. 2560